Kariera

Kariera w Stella Pack S.A.

Kapitałem Stella Pack S.A. są ludzie. Poszukujemy pracowników, którzy dzięki zaangażowaniu, otwartości oraz kreatywności przyczynią się do bardzo dobrych wyników i szybkiego rozwoju naszej firmy.

Proces rekrutacji w Stella Pack S.A. obejmuje dwa główne kroki:

Krok 1: Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych
Wybór kandydatów zaczynamy od zapoznania się z nadesłanymi dokumentami. Oceniamy zgodność umiejętności i kwalifikacji kandydata z oczekiwaniami przedstawionymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym i kontaktujemy się w celu doprecyzowania interesujących nas faktów.

Krok 2: Rozmowa kwalifikacyjna
Na rozmowy rekrutacyjne zapraszamy wybrane osoby, których wiedza, doświadczenie i umiejętności są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane są przez osobę z Działu HR oraz bezpośredniego przełożonego. Podczas rozmowy zapoznajemy się z kandydatem, jego umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem, znajomością języków obcych (jeśli dane stanowisko tego wymaga), zainteresowaniami. Jednocześnie, kandydat uzyskuje dodatkowe informacje o firmie oraz stanowisku, na które aplikuje. Standardowo odbywają się dwie takie rozmowy. Po odbyciu spotkań powiadamiamy każdego kandydata o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej, a wybrane osoby zapraszamy do podjęcia współpracy z nami.

 

Aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty pracu na pracuj.pl lub wyślij dokumenty aplikacyjne bezpośrednio na nasz adres mailowy: rekrutacja@stella.com.pl.

 

Oświadczenia na potrzeby rekrutacji

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Stella Pack S.A z siedzibą w Lubartowie, ul.Krańcowa 67 przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata do pracy

Administratorzy

Administratorami danych osobowych są Spółki:

 1. Stella Pack S.A z siedzibą w Lubartowie, ul.Krańcowa 67.
 2. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@stella.com.pl  lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedzib administratorów.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.

Przetwarzanie danych

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 1. przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
 2. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Okres przechowywania danych

 1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

Przekazywanie danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Pani/Pana prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
  1. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres rodo@stella.com.pl albo pismo na adres Stella Pack S.A. ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów.
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych

Stella Pack S.A. ADO: Stella Pack S.A. z siedzibą w Lubartowie, ul.Krańcowa 67; e-mail: rodo@stella.com.pl; tel: 81 852 67 00

katalog produktów
Znajdziesz w nim szeroki asortyment produktów do Twojego domu
pobierz katalog