I miejsce w kampanii Autodiagnostyk

I miejsce w kampanii Autodiagnostyk
organizowanej przez Carrefour Polska

Carrefour Polska ogłosił najlepsze inicjatywy 10. kampanii Autodiagnostyk „Wyzwanie dla dostawców – odpowiedzialne opakowania”. Zdobywcą pierwszej nagrody została firma Stella Pack za projekt „Worki na śmieci jako ekologiczne opakowanie”, który pokazuje jak wykorzystać odpady w produkcie i skutecznie zamknąć obieg. 

Inicjatywa Stella Pack, uznana za najlepszą w tym roku, polega na produkowaniu worków na śmieci w układzie gospodarki obiegu zamkniętego. Stella Pack przetwarza odpady z folii, produkując około miliarda worków rocznie. Powstające produkty są pełnowartościowe i wszystkie ich elementy w pełni nadają się do ponownego przetworzenia, zarówno folia, jak i papierowy pasek wykorzystywany jako etykieta. Zwycięzca otrzyma ogólnopolską miesięczną kampanię promocyjną swoich produktów w sklepach sieci Carrefour.

- Zwycięski projekt firmy Stella Pack w pełni wpisuje się we wszystkie aspekty, które uznaliśmy za ważne, wyznaczając temat plebiscytu dla dostawców na 2019 rok. To inicjatywa, która skupia się na wykorzystaniu odpadów, zamykaniu obiegu w cyklu życia produktu oraz pozwala osiągnąć efekt skali, ponieważ worki są podstawowym produktem naszego partnera – dodaje Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju.

Kampania Autodiagnostyk opracowana przez Carrefour, ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród dostawców marki własnej i umożliwienie im oceny ich działań w tym zakresie. Każda odsłona kampanii skupia się na jednym ze wskazanych przez Carrefour obszarów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tegorocznej  edycji kampanii przedsiębiorcy mogli zgłaszać w konkursie swoje inicjatywy związane z odpowiedzialną polityką opakowaniową i gospodarką obiegu zamkniętego.

Dostawcy biorący udział w kampanii, prezentowali realizowane przez siebie projekty w ramach jednej z trzech kategorii: ekoprojektowanie, edukacja konsumenta, rozwiązania strategiczne. Spośród nadesłanych propozycji, które przeszły weryfikację zewnętrznych audytorów, najlepsze 8 przeszło do ostatniego etapu – oceny jury, w którym zasiedli niezależni eksperci i przedstawiciele Carrefour odpowiedzialni za CSR. Audytorzy oraz jury, przy ocenie projektów, brali pod uwagę kryteria takie jak: wprowadzenie przyszłościowego zarządzania, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, ograniczanie produkcji odpadów i czerpanie z nich korzyści, kierowanie klientów w stronę zrównoważonej konsumpcji, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości. 

W gronie jurorów zasiadali eksperci zewnętrznie: Dominika Wierzbowska, Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, hab. Bolesław Rok, prof. nadzw. Akademii Leona Koźmińskiego, Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting, Marta Krawczyk, Pełnomocnik Zarządu w Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań oraz Katarzyna Dmochowska, Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju Centrum UNEP/GRID Warszawa. Z ramienia Carrefour projekty konkursowe oceniali: Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju oraz Maria Cieślikowska, Dyrektor komunikacji Zewnętrznej i PR.

katalog produktów
Znajdziesz w nim szeroki asortyment produktów do Twojego domu
pobierz katalog